MARÍA SUÁREZ
María Suárez Traductora Audiovisual
os meus servizos
Queres saber como podo axudarche?
María Suarez Traductora Audiovisual Inglés

Servizos de tradución

Do inglés ao español e galego… ou entre o galego e o español

Ilustración cámara de cine rosa
icono estrella de la fama

Tradución para dobraxe ou voces superpostas

Podo traducir guións para que logo un actor ou actriz de dobraxe se encargue de darlle voz ao que escribo. Tanto se é para dobraxe ou para voces superpostas, podes contar comigo: traduzo calquera produto audiovisual que estea guionizado.

icono estrella de la fama

Tradución para subtítulos e pautado

Necesitas incorporar subtítulos ao teu produto audiovisual? Nese caso, son a persoa que buscas. Podo ocuparme de traducir os teus subtítulos a partir dun guión e pautalos ou simplemente traducilos a partir dun modelo. Se queres, tamén podo incrustar os subtítulos no vídeo. Ti decides!

icono estrella de la fama

Tradución de metadatos

Se o que precisas é traducir os avances, teasers ou sinopses, tamén podo encargarme. Ocupareime de que todo o relacionado co teu produto audiovisual teña una correcta tradución e que se manteña a coherencia.

Subtítulos para redes sociais

Creación de subtítulos respectando os formatos das redes sociais. A maioría das veces non podemos utilizar o son, así que os subtítulos aseguraranche que a xente vexa o teu contido.

Accesibilidade

subtítulos para xordos: Creación de subtítulos para persoas con discapacidade auditiva seguindo a norma UNE 153010. Axudareiche a que o teu produto sexa accesible para todo o mundo.

Transcrición

Se tes un vídeo en español ou galego para o que necesitas unha transcrición, fareino encantada. Podo crear o guión do teu produto audiovisual ou as listas de diálogos, o que desexes.

Revisión ou QC

Se queres que revise algunha tradución ou algún texto, pídemo. A revisión é un paso moi importante que adoita pasar desapercibido. Se queres librarte de calquera posible erro, axúdoche.

Localización de páxinas web

Queres chegar a un público máis amplo traducindo a túa páxina web? Podes contar comigo para localizar o espazo web do teu negocio e atraer máis clientes.

Traducións xerais

Se o que necesitas é unha tradución dun texto, tamén podo ofrecerche ese servizo.

Que é o que me fai diferente

Valores cos que me identifican

Confidencialidade

Traducións audiovisuais de calidade con total confidencialidade: rompe as barreiras do idioma sen preocuparte pola seguridade do teu contido.

Proximidade

Traducións audiovisuais próximas e personalizadas: acompáñote en cada paso do proceso para asegurar que a túa mensaxe chega coa empatía e o enfoque axeitados á túa audiencia.

Maria Suarez traductora Audiovisual sentada con libro

Puntualidade e entrega

Traducións audiovisuais impecables: a miña puntualidade de entrega garante que o teu material chegue á audiencia a tempo, sen atrasos nin complicacións.

Creatividade

Traducións audiovisuais cun toque de creatividade: a miña paixón pola arte e a expresión permíteme ofrecerche solucións lingüísticas únicas e cativadoras, levando o teu contido audiovisual a un nivel superior.

SE PRECISAS ALGO QUE NON ESTEA INCLUÍDO NOS MEUS SERVIZOS, PREGÚNTAME SEM NINGÚN PROBLEMA.
Encántanme os novos retos!
Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déjame tu mensaje y me pondré en contacto contigo​

Te ayudaré a romper las barreras lingüísticas y culturales.

La comunicación de sus datos será objeto de tratamiento por parte del Responsable del Tratamiento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación se utilizará exclusivamente para tratar sus datos para atender su solicitud, siempre de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, sobre protección de datos. Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, y se mantendrán mientras no solicite su cancelación.

En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y oposición, o si procede, a la limitación y/o cancelación del tratamiento, comunicándolo por escrito, indicando sus datos personales a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña o mediante un email a info@mariasuarez.es.

Estrellas de cine para Traducción Audiovisual

Déixame unha mensaxe e poñereime en contacto contigo

Axudareiche a romper as barreiras lingüísticas e culturais.

A comunicación dos seus datos será obxecto de tratamento por parte do Responsable do Tratamento MARÍA SUÁREZ SEIJAS. Esta comunicación utilizarase exclusivamente para tratar os seus datos para atender a súa solicitude, sempre de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, sobre protección de datos. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obrigación legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación.

En calquera momento vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e oposición, ou se procede, á limitación e/ou cancelación do tratamento, comunicándoo por escrito, indicando os seus datos persoais a Avda. Fisterra, 11, 15230 Outes, A Coruña ou mediante un email a info@mariasuarez.es.